2462087520 6978485514 Εργατικής Πρωτομαγιάς 1 - Γρεβενά ioannissiamidis@yahoo.gr
hero image
 
 
 
 
 
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Τεχνική Εταιρεία | Γρεβενά
 
 
Η εταιρεία μας, Σιαμίδης Ιωάννης ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, έχει αναδειχθεί ως η κορυφαία επιλογή στον χώρο των τεχνικών έργων, των δημόσιων έργων και των περιβαλλοντικών έργων. Η εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο και ικανότατο στόλο προσωπικού, κατατάσσει την εταιρεία μας σε έναν ηγετικό ρόλο στον χώρο της τεχνικής κατασκευής.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card image cap
Τεχνικά Έργα

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και ακρίβεια την υλοποίηση ποικίλων τεχνικών έργων. Από την κατασκευή κτιρίων μέχρι την ανέγερση υποδομών, η εταιρεία μας εξασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των πελατών με επαγγελματική εκτέλεση και υψηλή ποιότητα εργασίας.

Card image cap
Δημόσια Έργα

Καταλαβαίνουμε τη σημασία των δημόσιων έργων για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αναλαμβάνουμε την ανέγερση και συντήρηση δημόσιων κτιρίων, έργα οδοποιίας, γέφυρες και άλλες υποδομές με γνώμονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Card image cap
Περιβαλλοντικά Έργα

Η δέσμευσή μας προς το περιβάλλον κατέστη σαφής μέσα από την συμμετοχή μας σε περιβαλλοντικά έργα. Αναπτύσσουμε και υλοποιούμε έργα που προωθούν τη βιωσιμότητα, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την ανακύκλωση, προσφέροντας λύσεις που είναι ευεργετικές τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινότητα.

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
 
 
 Τεχνικά έργα
Ανάληψη δημοσίων έργων
Κατασκευή δημοσίων έργων
Έργα οδοποιίας
 
 
 
Μπετά
Σκυρόδεμα
Ασφαλτοσκυρόδεμα
Υδραυλικά έργα
 
 
 
Περιβαλλοντικά έργα
Χωματουργικά έργα 
Ανεμογεννήτριες
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ